Skip to content

Opće informacije

Osiguravamo kvalitetne komunalne usluge poštujući načela komunalnog gospodarstva, štiteći okoliš i javni interes, te vodeći brigu o zadovoljstvu zaposlenika i poslovnih partnera. U tržišnim djelatnostima težimo biti pouzdan partner koji svojim kupcima pruža konkurentnu uslugu i proizvod.

Profil

Parkovi društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne i hortikulturne djelatnosti

Organizacija i djelatnost

Poslovanje Parkova d.o.o. nadzire Nadzorni odbor čija se nadležnost, sastav i način izbora uređuje Izjavom o trgovačkom društvu.

Misija, vizija, vrijednosti i razvojni ciljevi

U tržišnim djelatnostima težimo biti pouzdan partner koji svojim kupcima pruža konkurentnu uslugu i proizvod.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija

Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.

Društveno odgovorno poslovanje

Biti društveno dogovoran za nas znači i poduzimati dobrovoljne aktivnosti koje koriste društvu i okolišu u kojem djelujemo.

Skip to content