Skip to content

Raspored pogreba

Datum pogreba
28. studenoga 2023. u 11:45 h

Cindori Ljerka

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 82
28. studenoga 2023. u 12:30 h

Oreški Anđela

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 96
28. studenoga 2023. u 13:15 h

Meštrić Melinčević Ivanka

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 91
28. studenoga 2023. u 14:00 h

Borovec Ivan

Groblje: Biškupec
Starosna dob: 69
29. studenoga 2023. u 11:45 h

Stančić Dragutin

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 73
29. studenoga 2023. u 12:30 h

Jaklin Vjekoslav

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 80
29. studenoga 2023. u 13:15 h

Runjak Magdalena

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 94
29. studenoga 2023. u 14:00 h

Habek Mladen

Groblje: Biškupec
Starosna dob: 58
30. studenoga 2023. u 12:30 h

Hajduk Draženko

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 64
30. studenoga 2023. u 13:15 h

Furjan Jadranka

Groblje: Varaždin
Starosna dob: 73
Skip to content