Skip to content

Održavanje groblja

Radovi na održavanju groblja se financiraju iz naknada za korištenje grobnih mjesta i proračuna Grada Varaždina.

Gradsko groblje Varaždin

Proljetno čišćenje groblja podrazumijeva uklanjanje starih aranžmana i svijeća s grobova te izgrabljivanje i čišćenje svih travnih površina i puteva i sakupljanje otpada. Radi se o površini od 119.137 m² i 1.925 m² novog groblja, što je ukupno 121.062 m².

Jesensko čišćenje groblja podrazumijeva čišćenje travnih površina i šljunčanih staza grabljanjem lišća i drugog otpada. Radi se o površini od 68.000 m² i 1.925 m² novog groblja, što je ukupno 69.925 m².

Košnja travnatih površina uz glavne puteve s prikupljanjem otkosa obavlja se na površini od 20.994 m² i 5.400 m² na novom groblju, košnja travnatih površina unutar grobnih polja s prikupljanjem otkosa obavlja se na površini od 21.600 m², košnja travnjaka kod spomen obilježja i dijela groblja od 17-20 polja obavlja se na površini od 10.606 m². Travnate površine izvan obuhvata groblja strojno se kose na površini od 13.497 m² i to 10 košnji godišnje.

Oblikujemo 146.000 m² nasada Thuja površinskim rezanjem i sakupljanjem biljnog otpada. Mlade sadnica Thuja njegujemo okopavanjem, prihranjivanjem i vršimo njihovu zaštitu. Redovito se vrši rušenje i zamjenska sadnja suhih Tuja i drugih sadnica koje formiraju zelene zidove, te zbrinjavane otpada od rušenja. U prosjeku je to 260 komada godišnje. Folijarna prihrana i zaštita kao prevencija bolestima i štetnicima na nasadima Thuja radi se u pet tretiranja godišnje.

414 komada ukrasnog grmlja orezujemo, prorjeđujemo i oblikujemo te okopavamo i prihranjujemo tijekom cijele godine. Na njemu se radi i zimska zaštita grmlja izradom zaštitnih “škara” ili povezivanjem grana.

Na 32 javora na groblju vršimo orezivanje i formiranje krošnji rezanjem grana formom na “čep” te provodimo zaštitu prskanjem prema potrebi, šest do osam puta godišnje.

Na groblju se nalazi 267 komada bjelogoričnog drveća kojeg orezujemo, prorjeđujemo i formiramo mu krošnje.

Njegujemo i 430 sadnica ruža na groblju odgrtanjem, orezivanjem, zalijevanjem i fitosanitarnom zaštitom.

Na Spomen obilježjima, u žardinjerama i na grobovima značajnih povijesnih ličnosti sadi se 1.200 komada sezonskog bilja i zalijeva ga se tijekom vegetacije.

Održavamo 30.765 m² na starom uz 3.700 m² puteva i staza na novom dijelu groblja. U sklopu toga vrši se zasijecanje rubnih dijelova puteva, skidanje korova s puteva i sakupljanje biljnog otpada četiri puta godišnje. Jednom godišnje novi kameni agregat razvozimo i razastiremo po stazama i putevima.

Također se vrši i čišćenje glavnih puteva od snijega ralicom prema potrebi, čišćenje pješčanih staza motornom frezom za snijeg prema potrebi, čišćenje snijega s puteva, stresanje snijega sa zelenila te vađenje panjeva, Thuja, rušenje drveća, sanacija puteva i kontura.

Čuvarska služba radi 24 sata dnevno.

Groblje Biškupec

Uz poslove na Gradskom groblju u Varaždinu održavamo i Groblje u Biškupcu. Vršimo proljetno čišćenje groblja što podrazumijeva uklanjanje starih aranžmana i svijeća s grobova te izgrabljivanje i čišćenje svih travnih površina i puteva i sakupljanje otpada. Radi se o površini od 13.037 m².

Jesenko čišćenje groblja, čišćenje travnih površina i šljunčanih staza grabljanjem lišća i drugog otpada odnosi se na 6.884 m² površine.

Kosimo 5.150 m² travnatih površina uz i unutar grobnih polja, te prikupljamo i odvozimo biljni otpad. Na novom dijelu groblja kosimo, prikupljamo i odvozimo biljni otpad na 7.716 m² u osam košnji godišnje.

Orezujemo i formiramo krošnje na 60 komada mladog drveća bjelogorice. Oblikujemo 14.100 m² nasada Thuja površinskim rezanjem, sakupljanjem i odvozom biljnog otpada. Vršimo i zimsku zaštitu 50 komada grmlja izradom zaštitnih “škara” ili povezivanjem grana.

Radovi na održavanju puteva i staza na grobljima obuhvaćaju zasijecanje rubnih dijelova puteva, skidanje korova, sakupljanje i odvoz biljnog otpada. Radi se o površini od 2.639 m² te se ti radovi rade četiri puta godišnje. Nabavlja se i dostavlja kameni agregat te se isti razvozi i razastire po putevima također na površini od 2.639 m² i to jednom godišnje.

U zimskom periodu kada dođe do naleta snijega, pristupa se čišćenju snijega sa staza te stresanje snijega sa Thuja prema potrebi.

Jedno od značajnijih radova na groblju koje se obavljaju kontinuirano tijekom godine je svakako sakupljanje i odvoz otpada na grobljanski deponij te njegovo selektiranje. Otpad na groblju, osim što ima štetni utjecaj na okoliš, je i financijski izdatak. Varaždinsko groblje već niz godina ima posebne spremnike za otpad na više mjesta na groblju. Za smanjenje utjecaja groblja na okoliš najvažnija će biti edukacija korisnika groblja da smanje količinu otpada i da otpad bacaju u za to predviđene spremnike. Naime, sav prikupljeni otpad moramo još dodatno selektirati i onda ga adekvatno zbrinuti. Osim otpadnih lampiona prikupimo i drugi plastični otpad poput aranžmana od umjetnog cvijeća, dekoracija, dijelova aranžmana od živog cvijeća (spužve, mrežice, žice, dekoracije i slično). Otpad se po potrebi i melje drobilicom.

Održavanje građevina odnosi se na održavanje mrtvačnice, spremišta, sanitarnog čvora, garderobe, grobljanske opreme, klupa, koševa i česmi.

Židovsko groblje

Vodimo brigu i o židovskom groblju koje je zatvoreno zbog toga da se, obzirom na svoje kulturne i povijesne vrijednosti, zaštiti od devastiranja.

Na židovskom groblju vršimo proljetno čišćenje groblja izgrabljivanjem svih travnih površina, puteva i grobova od lišća i drugog otpada. Tu se radi o površini od 7.400 m².

Vrši se i košnja travnih površina strojno uz puteve i ručno unutar grobnih polja 6.000 m² sedam puta godišnje, radi se na oblikovanju i plijevljenju grmlja, sakupljanju i odvozu otpada za 60 komada.

Kao i na varaždinskom i biškupečkom groblju, putevi se obnavljaju nabavkom, dostavom i razastiranjem kamenog agregata. Radi se o površini od 493 m².

Radovi na održavanju puteva i staza obuhvaćaju zasijecanje rubova puteva, skidanje korova s puteva, utovar i odvoz otpada 493 m² vrše se četiri puta godišnje.

Obzirom na starost i osjetljivost sadnica Thuja, vrši se prihranjivanje sadnica Thuja, okopavanje i zaštita prema potrebi i to za 100 kom kako bi one i dalje uljepšavale samo židovsko groblje.

Ovaj spomenik kulture zahtijeva punu našu pažnju i održavanje jer je duboko povezana sa prošlošću našega grada. U narednim godinama trebalo bi se razmišljati o njegovom otvorenju u smislu muzeja kulture i prošlosti židovskog naroda.

Privatnosti i kolačići

Koristimo kolačiće za poboljšanje naših usluga. Ako nastavite pregledavati, smatramo da ste prihvatili da koristimo kolačiće i da se slažete sa Pravilima privatnosti.

Skip to content