Skip to content

Često postavljana pitanja

Pravo korištenja grobnog mjesta korisnik može za života ustupiti drugoj osobi ovjerom izjave o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta kod javnog bilježnika. Takvu ovjerenu izjavu potrebno je dostaviti Upravi groblja da se izvrši promjena u grobnom očevidniku.

Pravo korištenja grobnog mjesta nasljeđuje se ostavinskim postupkom iza pokojne osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta, a upis u grobni očevidnik (evidenciju) Uprave groblja obavlja se temeljem pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju u kojem je navedeno tko nasljeđuje pravo korištenja grobnog mjesta.

Grobnice se također nasljeđuju te se novi vlasnici u grobni očevidnik upisuju temeljem rješenja o nasljeđivanju.

Urna se može ukopati u zemljani grob, standardnu grobnicu ili posebnu manju grobnicu za urne.

Postoji zemljani grob kod kojeg se ukop radi u zemlju i betonska grobnica.

Zemljani grob može biti standardi s pripadajućim temeljnim betonskim okvirom koji se opločava s granitnim opločenjem. Postoji i zeleni grob koji je samo travnata površina s betoniranom temeljnom trakom.

Grobnica je betonirana te se prilikom ukopa otvori i nakon spuštanja lijesa zatvori.

Vlasnik grobnice može za života grobnicu darovati ili prodati drugoj osobi ovjerom darovnog ili kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika. Ovjereni ugovor potrebno je dostaviti Upravi groblja da se promjena evidentira u grobnom očevidniku.

Jedno grobno mjesto može imati jednog korisnika.

Grobnica može imati više suvlasnika.

Grobno mjesto se smatra napuštenim ako godišnja grobna naknada nije plaćana preko 10 godina, te je prošlo više od 15 godina od zadnjeg ukopa.

Grobnica se smatra napuštenom ako godišnja grobna naknada nije plaćana preko 10 godina, te je prošlo više od 30 godina od zadnjeg ukopa.

Istekom tog roka prestaje pravo korištenja i sva prava koja su upisana u grobni očevidnik (evidenciju).

Činjenica da su grob ili grobnica uređivani, održavani i/ili posjećeni ne utječe na prestanak prava korištenja.

Pravo ukopa u grob ima korisnik grobnog mjesta. Pravo ukopa u grobnicu ima svaki suvlasnik grobnice, do popunjavanja.

Korisnik grobnog mjesta, odnosno suvlasnik grobnice može dozvoliti ukop u grob, odnosno grobnicu, i drugim osobama.

Za korištenje grobnog mjesta i/ili grobnice, korisnik, odnosno vlasnik plaća godišnju grobnu naknadu. Visinu naknade određuje Uprava groblja. Grobna naknada se plaća za hortikulturno uređenje i održavanje groblja (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje staza, vodovodne i kanalizacijske mreže, održavanje objekata na groblju, rad čuvarske službe i sl.

Vijence i cvijeće uklanjaju djelatnici Parkova sedmi dan nakon ukopa. Obitelj može zatražiti da vijenci ostanu dulje na grobu što je tada potrebno javiti Pogrebnoj službi.

Na poseban zahtjev stranke vijenci se mogu ukloniti i ranije.

Cementiranje pokrovne ploče radi se samo kod grobnica. Cementiranje odrađuju djelatnici Parkova u sklopu usluge ukopa.

Navedene radove može obavljati ovlaštena tvrtka koja ima sklopljen ugovor s Parkovima d.o.o. – Upravom groblja, za obavljanje radova na groblju. Prije početka svih radova, izvođač radova od Uprave groblja treba zatražiti suglasnost za izvođenje radova koja se plaća prema službenom cjeniku Parkova d.o.o.

Prvih 12 grobnih polja na Gradskom groblju u Varaždinu nalazi se pod zaštitom Konzervatorskog odjela u Varaždinu, te se svi radovi uređenja i renoviranja grobova i grobnica na tom dijelu mogu izvoditi sukladno prethodno izdanom rješenju Konzervatorskog odjela.

zatražiti suglasnost za izvođenje radova koja se plaća prema službenom cjeniku Parkova d.o.o.

Stojimo vam na raspolaganju za sva vaša pitanja

Parkovi d.o.o.
Hallerova aleja 8
Varaždin

Skip to content