Skip to content

Organizacija i djelatnosti

Organizacijsku strukturu Parkova d.o.o. čini pet radnih jedinica. Radom i poslovanjem rukovodi direktor Društva kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Poslovanje nadzire Nadzorni odbor čija se nadležnost, sastav i način izbora uređuje Izjavom o trgovačkom društvu.

Radne jedinice Parkova d.o.o.

 • RJ Zelene površine
  • održavanje gradskog zelenila
  • usluge
 • RJ Groblje
  • održavanje groblja
  • pogrebna služba
  • klesarstvo
  • cvjećarnica
 • Aerodrom
 • Zajedničke tehničke službe
  • proizvodnja
  • prodaja bilja
  • tehničke službe
 • Zajedničke upravne službe
  • računovodstvo
  • komercijala
  • opći poslovi
  • ugostiteljstvo

Djelatnosti Parkova d.o.o. grupirane su u dva poslovna područja

Komunalne djelatnosti:

Tržišne djelatnosti:

Skip to content