Skip to content

Uređenje dječjih igrališta

Parkovi održavaju pedesetak dječjih igrališta u Varaždinu, a radovi se provode temeljem provedene analize svih igrališta i opreme, uzimajući u obzir i blizinu prometnica, kvalitetu podloge, zelenilo, rizike od vandalizma, dostupnosti kanti za smeće i klupa te cjelokupni estetski dojam. Svi prikupljeni podaci sumirani su u Planu unapređenja dječjih igrališta Grada Varaždina koji sadrži katalog postojećih dječjih igrališta, prijedloge potrebnih rokova zamjene sprava i podloga, mjera za unapređivanje sigurnosti, preuređenja i novih lokacija.

Pozivamo građane da svoje dojave o primjećenim kvarovima ili oštećenjima prijavljuju na e-mail [email protected] ili telefonski na 098 213 690 kako bi se oni otklonili u najkraćem mogućem roku.
Zahvaljujemo vam na odgovornom korištenju dječjih igrališta i svim do sada zaprimljenim prijedlozima.

Sonja Kušter, ing.

Rukovoditelj RJ Zelene površine

[email protected]
042 332 775
098 221 938

Skip to content