Skip to content

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija

Poslovni uspjeh Parkova d.o.o. počiva na zalaganju i uspostavi odgovornosti cjelokupnog radnog kolektiva na svim razinama organizacije u postizanju zadovoljstva svih zainteresiranih strana kvalitetnim i ekološki prihvatljivim:

Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija, uzimajući u obzir sve aspekte rizika.

Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s Upravom, imaju obvezu:

Opći ciljevi upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću informacija

Da bi ostvarila svoju svrhu, politika sigurnosti korisnicima nameće obvezujuća pravila ponašanja koja ograničavaju slobodu pri pregledavanju, korištenju i ažuriranju povjerljivih podataka, te pravila za ispravno korištenje računalne opreme koja je korisnicima dana na korištenje.

Provođenjem politike sigurnosti društvo smanjuje:

Provođenjem politike sigurnosti osigurava se stabilno poslovanje tvrtke.

Skip to content