Skip to content

Na groblje bez plastike

Projekt za osvješćivanje problema otpadne plastike na grobljima

Posljednjeg desetljeća sve su izraženije promjene u navikama posjetitelja groblja kod obilježavanja Svih svetih, ali i kod sahrana i svakodnevnih obilazaka grobova preminulih. Danas se koristi sve manje prirodnog cvijeća i voštanih svijeća, a sve više plastičnog cvijeća, plastičnih lampiona i dekoracija. Supermarketi, štandovi i ulice prepuni su plastičnih proizvoda za groblje, te se ovo građanima nameće kao trend. 

Zapitali smo se kako naše sugrađane potaknuti da blagdan Svih svetih i pogrebe obilježe bez prekomjerne potrošnje i bez plastike koja nas ekološki zadužuje za desetke, pa i stotine godina, te kako unaprijediti postojeći sustav upravljanja otpadom na našem groblju.

 

Promjena navika ponašanja dugoročan je proces koji zahtijeva kontinuirani trud i suradnju svih generacija. Mladi mogu igrati ključnu ulogu u tom procesu kroz edukaciju, aktivno sudjelovanje i korištenje inovativnih rješenja. Oni mogu biti inicijatori promjene u svojim obiteljima i lokalnoj zajednici. Zbog toga smo se obratili mladim ljudima u našim školama za pomoć.

 • Faza 1: Unapređenje sustava gospodarenja otpadom na groblju – projektni zadatak za Geotehnički fakultet u Varaždinu

U suradnji s Geotehničkim fakultetom prošle smo godine radili na projektu „Unapređenje sustava gospodarenja otpadom na Gradskom groblju u Varaždinu”.

Cilj projekta je osigurati održiv, kvalitetan i ekonomski učinkovit sustav gospodarenja otpadom na Gradskom groblju u Varaždinu. 

Studenti Geotehničkog fakulteta su pod vodstvom svojih mentora napravili analizu postojeće situacije i anketu s korisnicima groblja te su dali sljedeće zaključke i prijedloge:

 • uređenje lokacija na kojima se nalaze spremnici za odlaganje otpada, te automatiziranje prikupljanja otpada
 • edukacija posjetitelja o mogućnostima odvajanja otpada i alternativnim ekološkim rješenjima za uređivanje grobova
 • uvođenje novih spremnika na kotačima za različite vrste otpada
 • korištenje zelenih spremnika s oznakama u boji
 • nabava električnog vozila s hidrauličnim sustavom za podizanje spremnika
 • postavljanje privremenih kontejnera tijekom blagdana
 • promocija vrijednosnog bona “Vječni plamen” kao zamjenu za plastične lampaše i vijence

 

Rješavanjem utvrđenih problema kroz planirane aktivnosti ostvarili bi se sljedeći ciljevi:

 • učinkoviti okvir za upravljanje otpadom na Gradskom groblju Varaždin osiguravanjem adekvatnog broja, oblika i volumena spremnika 
 • uređene lokacije smještaja spremnika s obzirom na zahtjeve zaštite kulturnog dobra
 • osigurati dostupnost spremnika zbog njihove lakše mobilnosti i korištenja adekvatnih vozila prilagođenih prostornim zahtjevima
 • smanjenje količine otpada koji se proizvodi čime se smanjuje loš utjecaj na okoliš
 • povećanje udjela odvojenog prikupljanja na grobljima
 • podizanje razine svijesti o potrebi smanjenja otpada i racionalnog gospodarenja otpadom 
 • Postati ogledni primjer upravljanja otpadom na grobljima koji se može prenijeti i na druga groblja u Republici Hrvatskoj

Očekivani rezultati ovog projekta su:

 • uspostavljen sustav gospodarenja otpadom na groblju temeljen na inovativnoj infrastrukturi
 • smanjenje količine otpada na groblju kojeg ostavljanu posjetitelji
 • brza, jednostavna i učinkovita komunalna usluga
 • promjena odnosa posjetitelja groblja prema otpadu na groblju
 • educirani i ekološki osviješten javni sektor i građani
 • stvaranje različitih ciljanih grupa koje su fokusirane na ekologiju i podizanje razine svijesti o zašiti okoliša
 • transfer znanja i kompetencija potrebnih za rješavanje komunalnih problema

Kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi, projekt je zamišljen kroz provođenje pet sljedećih aktivnosti: nabava adekvatnih spremnika, nabava električnog vozila za prikupljanje otpada na groblju, priprema i uređenje prostora za postavljanje spremnika za otpad, optimizacija procesa i provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti za korisnike groblja i posjetitelje.

Faza 2: Kampanja ‘Na groblje bez plastike’ – suradnja sa srednjim školama – plakati

Nakon Geotehničkog fakulteta, u projekt je kroz kampanju ‘Na groblje bez plastike’ uključeno 7 srednjih i 4 osnovne škole s područja Varaždina.

U prvoj fazi kampanje, učenici srednjih škola izrađivali su plakate koji se mogu vidjeti na oglasnim city light panelima u Ulici Ivana Severa sve do 10. lipnja.  Sudjelovale su Prva Gimnazija, Druga Gimnazija, Gospodarska škola, Srednja strukovna škola, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Medicinska škola, te Strojarska i prometna škola.

Plakate je bodovala komisija na temelju vizualnog dojma, estetike, skladnosti boja, čitljivosti, vidljivosti, poruke, originalnosti, kreativnosti, relevantnosti za cilj i temu projekta, upotrebe moderne tehnologije i multidisciplinarnog pristupa.

Prema navedenim kriterijima komisija je najviše bodova dodijelila Srednjoj strukovnoj školi, drugo mjesto osvojila je Medicinska škola, a treće Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola. Najbolje škole nagrađene su informatičkom i multimedijalnom opremom, a svim učenicima koji su sudjelovali podijeljene su zahvalnice.

O ovom dijelu kampanje aktivno su izvještavali mediji.

 

Faza 3: Kampanja ‘Na groblje bez plastike’ – suradnja sa osnovnim školama – kreativne radionice

U kampanju su uključene II. OŠ, III. OŠ, VI.OŠ Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar gdje su organizirane kreativne radionice na kojima su djeca izrađivala crteže, reciklirane svijeće, aranžmane od umjetnog cvijeća, vaze te razne druge dekoracije i predmete koji se mogu postaviti na otvorenom prostoru (grobovima).

Radovi osnovnih škola predstavljeni su 4. lipnja na obilježavanju ‘Svjetskog dana zaštite okoliša’, što već četvrtu godinu zaredom organiziraju Geotehnički fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet i Fakultet organizacije i informatike.

Učenici osnovnih škola predstavili su svoje ekološki prihvatljive alternative: crteže, svijeće, cvjetne aranžmane i skulpture anđela. Uz igru i kreativnost, naučili su važnost izbjegavanja plastike. Za vrijedne mališane iz osnovnih škola također smo pripremili poklone i zahvalnice.

O ovom dijelu kampanje aktivno su izvještavali mediji.

 

Faza 4: Kampanja ‘Na groblje bez plastike – aktivnosti prije blagdana svih Svetih

Kampanja se u drugom dijelu 2024. godine nastavlja natjecanjem srednjih škola za najbolji informativni letak o važnosti smanjenja plastičnog otpada, koji će biti otisnut na poleđini računa Parkova d.o.o. za grobnu naknadu u nakladi od 18.500 primjeraka, s distribucijom u rujnu 2024. godine.

Pobjednički plakati stavit će se na oglasne city light panele u neposrednoj blizini Gradskog groblja u Varaždinu.

Također će se aktivno komunicirati kampanja kroz medije.

DOSADAŠNJE MEDIJSKE OBJAVE:

https://regionalni.com/srednjoskolci-porucili-bez-plastike-je-varazdinsko-groblje-zelenije-i-bolje/

http://www.vtv.hr/vijesti/item/14462-varazdinski-parkovi-provode-projekt-na-groblje-bez-plastike

https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/goleme-kolicine-otpada-na-grobljima-sve-veci-problem-11462292

https://vzaktualno.hr/u-setalistu-ivana-pavla-ii-u-varazdinu-zapocelo-obiljezavanje-svjetskog-dana-zastite-okolisa/

https://kodeksportal.hr/gospodarstvo/srednjoskolci-porucili-bez-plastike-je-varazdinsko-groblje-zelenije-i-bolje/

Skip to content