Skip to content

Društveno odgovorno poslovanje

Svjesni da poslovi koje obavljamo utječu na standard i kvalitetu života naših sugrađana, integrirali smo brigu o društvu i okolišu u svoje poslovanje te u odnose sa svojim dionicima. Naše poslovne odluke usmjerene su na ostvarivanje ciljeva i vrijednosti društva u kojem djelujemo.
Biti društveno odgovoran za nas ne znači samo biti ekonomski održiv, ispunjavati zakonske obveze i ponašati se etično. Biti društveno dogovoran za nas znači i poduzimati dobrovoljne aktivnosti koje koriste društvu i okolišu u kojem djelujemo. Društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj integrirali smo u poslovnu strategiju, politike i poslovne prakse.

Upravljanje ljudskim resursima

Društvena komponenta našeg poslovanja sastoji se ponajprije od brige za zaposlenike kroz stvaranje otvorenog odnosa prema zaposlenima. Stvaramo motivirajuću radnu atmosferu i njegujemo zdrave međuljudske odnose. Potičemo održavanje pozitivnih odnosa s vanjskim i unutarnjim dionicima, bolji protok informacija unutar poduzeća, te nediskriminirajući odnos prema zaposlenima. Zalažemo se za ravnotežu rada, obitelji i slobodnog vremena.
Nastojimo stvoriti klimu koja potiče inovativnost, proaktivnost, slobodu iznošenja mišljenja i raspravu o poslovnim izazovima.

Podupiranje lokalne zajednice

Nastojeći utjecati na boljitak zajednice u kojoj djelujemo i živimo, kao odgovoran gospodarski subjekt dio svojih resursa vraćamo zajednici u vidu donacija i sponzorstava za provedbu programa i projekata ustanova, udruga i drugih organizacija civilnog društva te u vidu vlastitih akcija.
Dosljedni svojoj dosadašnjoj praksi prepoznavanja vrijednosti i značaja ulaganja u lokalnu zajednicu, podupiremo obrazovanje, sport, zaštitu okoliša i humanitarni rad. Vodimo se vrijednostima kojima je prožeta naša organizacijska kultura te podržavamo obrazovne projekte i programe u kojima pronalazimo znanje, kreativnost, inovativnost, izvrsnosti. Zajednici u kojoj djelujemo oduvijek nastojimo pomoći u različitim segmentima društvenog života te smatramo kako je izuzetno važno ulagati u razvoj sporta, posebice kod mladih. Zaštita okoliša predstavlja značajan segment integriranih sustava upravljanja u Parkovima d.o.o. i dio je svih strateških odluka i poslovnih procesa, dok su socijalna osjetljivost i pružanje pomoći potrebitima sastavni dio politike poslovanja Parkova d.o.o. već više godina.
Parkovi d.o.o. sudjeluju u provedbi projekata i programa čiji prijavitelji svoje djelatnosti obavljaju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima na način da se ispunjenjem njihovih ciljeva promiče etičnost i društvena odgovornost prema široj društvenoj zajednici.

Upravljanje utjecajima na okoliš i prirodne resurse

Svijest o zaštiti okoliša je imperativ kada se radi o razvoju Parkova d.o.o. Predani smo toj ideji te u svim segmentima poslovanja naglasak stavljamo na očuvanje, promicanje održivog razvoja i odgovorno upravljanje resursima. Do sada smo pokrenuli nekoliko projekata, a najpoznatiji od njih je zaokruženi sustav elektromobilnosti koji se sastoji od solarne elektrane za vlastite potrebe, punionice za električna vozila i električnih vozila na Gradskom groblju Varaždin.
U skladu s načelima održivog razvoja još 2004. godine smo uspostavili sustav upravljanja kvalitetom i gospodarenjem okoliša zasnovan na zahtjevima međunarodnih normi HRN EN ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008.
Različitim aktivnostima nastojimo poticati lokalnu zajednicu i naše poslovne partnere na odgovornost prema okolišu. Racionalno koristimo resurse, selektiramo otpad i uvodimo ekološka poboljšanja u naše poslovne procese.
Naša politika odgovornog poslovanja podrazumijeva aktivnosti kojima je cilj sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti svim resursima, osobito prirodnim.

Odnos sa zainteresiranim stranama

Gradimo strateška partnerstva sa svim zainteresiranim stranama i težimo postizanju njihovog zadovoljstva, što nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, uzimajući u obzir sve aspekte rizika. Vanjske zainteresirane strane su Grad Varaždin, korisnici komunalnih usluga, lokalna zajednica, dobavljači, kupci i zakonodavac dok su naše unutarnje zainteresirane strane dioničari, zaposlenici, rukovoditelji i organizacijske cjeline.

Skip to content