Skip to content

Društveno odgovorno poslovanje

Svjesni da poslovi koje obavljamo utječu na standard i kvalitetu života naših sugrađana, integrirali smo brigu o društvu i okolišu u svoje poslovanje te u odnose sa svojim dionicima. Naše poslovne odluke usmjerene su na ostvarivanje ciljeva i vrijednosti društva u kojem djelujemo.
Biti društveno odgovoran za nas ne znači samo biti ekonomski održiv, ispunjavati zakonske obveze i ponašati se etično. Biti društveno dogovoran za nas znači i poduzimati dobrovoljne aktivnosti koje koriste društvu i okolišu u kojem djelujemo. Društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj integrirali smo u poslovnu strategiju, politike i poslovne prakse.

Upravljanje ljudskim resursima

Društvena komponenta našeg poslovanja sastoji se ponajprije oko brige za zaposlenike kroz stvaranje otvorenog odnosa prema zaposlenima, omogućavanje poticajne radne atmosfere, njegovanje zdravih međuljudskih odnosa te održavanju dobrih veza s vanjskim i unutarnjim dionicima, bolji protok informacija unutar poduzeća, nediskriminirajući odnos prema zaposlenima i kroz uravnoteženje između rada, obitelji i slobodnog vremena.
Nastojimo stvoriti klimu koja podupire inovativnost i proaktivnost, slobodu iznošenje mišljenja i raspravu o problemima.

Podupiranje lokalne zajednice

Nastojeći utjecati na boljitak zajednice u kojoj djelujemo i živimo, kao odgovoran gospodarski subjekt dio svojih resursa vraćamo zajednici u vidu donacija i sponzorstava za provedbu programa i projekata ustanova, udruga i drugih organizacija civilnog društva te u vidu vlastitih akcija.
Dosljedni svojoj dosadašnjoj praksi prepoznavanja vrijednosti i značaja ulaganja u lokalnu zajednicu, podupiremo obrazovanje, sport, zaštitu okoliša i humanitarni rad. Vodimo se vrijednostima kojima je prožeta naša organizacijska kultura te podržavamo obrazovne projekte i programe u kojima pronalazimo znanje, kreativnost, inovativnost, izvrsnosti. Zajednici u kojoj djelujemo oduvijek nastojimo pomoći u različitim segmentima društvenog života te smatramo kako je izuzetno važno ulagati u razvoj sporta, posebice kod mladih. Zaštita okoliša predstavlja značajan segment integriranih sustava upravljanja u Parkovima d.o.o. i dio je svih strateških odluka i poslovnih procesa, dok su socijalna osjetljivost i pružanje pomoći potrebitima sastavni dio politike poslovanja Parkova d.o.o. već više godina.
Parkovi d.o.o.sudjeluju u provedbi projekata i programa čiji prijavitelji svoje djelatnosti obavljaju u skladu s pozitivnim zakonskim propisima na način da se ispunjenjem njihovih ciljeva promiče etičnost i društvena odgovornost prema široj društvenoj zajednici.

Upravljanje utjecajima na okoliš i prirodne resurse

Svijest o zaštiti okoliša je imperativ kada se radi o razvoju Parkova d.o.o.. Predani smo toj ideji te u svim segmentima poslovanja naglasak stavljamo na očuvanje, promicanje održivog razvoja i odgovorno upravljanje resursima. S tim u vezi do sada smo u Parkovima d.o.o. pokrenuli nekoliko projekata, a najpoznatiji od njih je zaokruženi sustav elektromobilnosti koji se sastoji od solarne elektrane za vlastite potrebe, punionice za električna vozila i električnih vozila na Gradskom groblju Varaždin.
U skladu s načelima održivog razvoja još 2004. godine smo uspostavili sustav upravljanja kvalitetom i gospodarenja okolišem zasnovani na zahtjevima međunarodnih normi HRN EN ISO 9001:2008 i ISO 14001:2008.
Različitim aktivnostima nastojimo utjecati i na lokalnu zajednicu i na naše poslovne partnere da budu odgovorni odnos prema okolišu. Racionalno koristimo resurse, selektiramo otpad i uvodimo ekološka poboljšanja u naše poslovne procese.
Naša politika odgovornog poslovanja je poduzimati aktivnosti kojima je cilj sprječavati onečišćenja okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti svim resursima, osobito prirodnim.

Odnos sa zainteresiranim stranama

Gradimo strateška partnerstva sa svim zainteresiranim stranama i težimo postizanju njihovog zadovoljstva, što nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, uzimajući u obzir sve aspekte rizika. Vanjske zainteresirane strane su Grad Varaždin, korisnici komunalnih usluga, lokalna zajednica, dobavljači, kupci i zakonodavac dok su naše unutarnje zainteresirane strane dioničari, zaposlenici rukovoditelji i organizacijske cjeline.

Privatnosti i kolačići

Koristimo kolačiće za poboljšanje naših usluga. Ako nastavite pregledavati, smatramo da ste prihvatili da koristimo kolačiće i da se slažete sa Pravilima privatnosti.

Skip to content