Skip to content

Etički kodeks

Radi postizanja i održanja visokog ugleda na svim područjima djelovanja Uprava Parkova d.o.o. donijela je Etički kodeks. Njime se utvrđuju osnovna etička pravila ponašanja svih zaposlenika Parkova d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja temeljnih etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima te postupanja u slučaju njihovih povreda.

U obavljanju poslova i radnih zadataka zaposlenici Parkova d.o.o. dužni su se pridržavati Etičkog kodeksa.

Svi korisnici naših usluga, poslovni partneri i zaposlenici, uz osiguranje zaštite privatnosti, pisanim ili elektronskim putem mogu prijaviti nezakonito i/ili neetično postupanje u poslovanju.

Prijava nepravilnosti:

Prijave nepravilnosti u poslovanju podnose se Osobi za nepravilnosti pisanim putem na adresu Parkovi d.o.o., Osoba za nepravilnosti, Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili elektronski na e-mail adresu: [email protected]

Izvještaji o prijavljivanju nepravilnosti:

Prijave radi kršenja odredbi Etičkog kodeksa:

Prijave radi kršenja odredbi Etičkog kodeksa podnose se Povjereniku za etiku pisanim putem na adresu Parkovi d.o.o. Povjerenik za etiku, Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili elektronski na e-mail adresu: [email protected]

Reklamacije na kvalitetu usluga nećemo uzimati u obzir već Vas za isto upućujemo na Povjerenstvo za reklamaciju potrošača.

Nejasne i nerazumljive prijave iz kojih se ne može zaključiti na što ili na koga se odnose neće biti razmatrane.

Skip to content