Skip to content

Poboljšanje uvjeta tla na lokaciji sadnje, dio 27.

9. veljače 2024.

U današnjem blogu donosimo preporuke za poboljšanje tla prilikom sadnje, koje se primjenjuju ako tlo nije dovoljno kvalitetno ili je kontaminirano.

Priprema terena, odnosno lokacije prije sadnje u normalnim uvjetima tla podrazumijeva samo uklanjanje dugotrajnijih korova i konkurentske vegetacije, kao i nepoželjnih materijala (stakla, metala, propalih betonskih blokova i sl.)

Prije odluke o poboljšanju uvjeta tla važno je u obzir uzeti namjenu lokacije i ekološke uvjete koji prevladavaju. Primjerice, ako određenoj lokaciji prevladava pretjerana vlažnost i zadržavanje vode u tlu, ili ako je tlo previše propusno što je često rezultat klimatskih uvjeta lokacije i/ili mikrolokacije, tada je nemoguće izmijeniti i poboljšati uvjete u tlu. U takvim slučajevima treba se odlučiti za sadnju vrsta koje će se prilagoditi postojećim uvjetima tla. Neke vrste stabala uspijevaju i u sušnim i u vlažnim uvjetima (vrste široke ekološke amplitude), dok su neke strogo prilagođene određenim uvjetima (vrste uže ekološke amplitude). Kao što crna joha i hrast lužnjak uspijevaju isključivo u vlažnim uvjetima lokacije s povremenim i češćim zadržavanjem vode, tako razne vrste borova i obični bagrem uspijevaju na poroznom tlu kao što je pijesak. 

Poboljšanja tla najčešće su usmjerena na strukturu tla, kemijske i biološke promjene u tlu. Ova svojstva tla obično treba poboljšati u urbanom tlu siromašnom hranjivima, prepropusnom ili prezbijenom.  

Poboljšanje strukture tla

Čest problem povezan s urbanim tlom je visoka razina zbijenosti. Poboljšanje strukturnih svojstava tla odnosi se na prozračivanje, zadržavanje vode, te na omogućavanje dobre drenaže kod zbijenog tla.

Poboljšanje kemijskih svojstava tla

Pod poboljšanjem kemijskih svojstava u tlu podrazumijeva se održavanje optimalne pH vrijednosti koja je za većinu vrsta stabala neutralna. Također, važno je osigurati dostupnost minerala.

Poboljšanje bioloških svojstava tla

Biološka svojstva tla ovise o zadržavanju i upravljanju hranjivim tvarima, osiguravanju i zadržavanju makro i mikro organizama. Tlo bogato hranjivima i raznolikim organizmima pogodno je za uspješniji rast i razvoj posađenog stabla.

U većini slučajeva poboljšanjem jednog svojstva utječe se i na druga svojstva tla. Postoje razni materijali, tzv. podloge kojima se može utjecati na poboljšanje kemijskih i bioloških svojstava, kao i same strukture tla. Razlikujemo mineralne i organske podloge.

Mineralne podloge temelje se na pijesku, šljunku, lavi ili drugim materijalima na bazi stijena pomiješanim s postojećim tlom na određenoj lokaciji. Ovi materijali ne smiju značajno mijenjati pH tla. Mineralne podloge koriste se ako postoji potreba za promjenom strukture tla poput osiguranja poroznosti (šljunak, pijesak itd.).

Organske podloge su one s prevladavajućim organskim sastojcima kao što su kompost i kompostirana kora. Mogu se koristiti samo za poboljšanje tla u gornjem sloju do 50 cm dubine. Kompost koji se dodaje supstratu, odnosno miješa s tlom lokacije sadnje, mora biti dobro razgrađen. Važno je koristiti samo kompost dobre kvalitete. Loš i nezreo kompost može uzrokovati štetne posljedice.

Ključne točke koje treba razmotriti kod odabira odgovarajućeg komposta:

  • Kompost dobre kvalitete napravljen je od mješavine prirodnih materijala s visokim udjelom ugljika (drvna sječka, slama itd.) i visokim udjelom dušika (stajnjak, svježe sijeno, djetelina i sl.).
  • Treba izbjegavati kompost od gnojovke, kućnog zelenog otpada i slično.
  • Kompost dobre kvalitete je proizvod aerobnog kompostiranja – imati na umu da industrijsko kompostiranje velikih razmjera može dovesti do anaerobnih uvjeta i štetnih komponenti u krajnjem proizvodu.
  • Kompost dobre kvalitete mora se prilagoditi zdravoj hranidbenoj mreži tla.
  • Ako se u slučaju velike dobavljivosti komposta želi dobro provjeriti njegova kvaliteta, važna je upućenost u njegovu proizvodnju:
  • Temperaturu tijekom prve faze procesa kompostiranja treba dobro kontrolirati izbjegavajući pretjeranu toplinu,
  • Proces kompostiranja treba prekinuti prije upotrebe komposta tako da nije prihvatljivo povećanje temperature u hrpi.

Uporaba komposta je učinkovita prvenstveno na pjeskovitom tlu ili na mjestima s ograničenom opskrbom vode. Apsorbenti vode, kao sastavni dio komposta, prilagođavaju hidraulički režim povećavajući apsorpciju vode i hranjivih tvari te potiču mikrobiološku aktivnost u tlu.

Ako je tlo siromašno vodom i ima težu sposobnost zadržavanja vode, tada se prilikom sadnje mogu postaviti razni materijali za poboljšanje vlažnih uvjeta tla. Tom temom bavit ćemo se detaljnije  u idućem blogu kada ćemo vam opisati kako pravilno formirati sadnu jamu.

Skip to content