Skip to content

Očuvanje veteranskih stabala: bioraznolikost i povijest, 10.dio

8. rujna 2023.

U našem prethodnom blogu istraživali smo blagodati stabala u urbanim sredinama. Danas ćemo proširiti tu temu i govoriti o veteranskim stablima, koja imaju poseban značaj u očuvanju bioraznolikosti u urbanim sredinama.

Ali prije nego što dublje zaronimo u svijet veteranskih stabala, važno je razumjeti što točno podrazumijevamo pod tim izrazom. Stotinu stručnjaka može ponuditi stotinu različitih definicija, ali za potrebe ovog bloga koristit ćemo definiciju stručnjaka iz poduzeća “Urbani šumari d.o.o.”, s kojima često surađujemo.

Veteranska stabla su često stabla koja su u visokom stupnju zrelosti ili imaju osobine koje ih izdvajaju (kao što su duplje, šupljine, neobičan izgled, stanište za rijetke vrste, plodišta gljiva i druge osobine) i zahtijevaju poseban pristup u usporedbi s “običnim” stablima u urbanim sredinama ili šumama. Očuvanje takvih stabala važno je ne samo zbog njihove kulturne i povijesne vrijednosti, već i zbog njihova značajnog ekološkog doprinosa i estetskog utjecaja na krajolik.

Važno je napomenuti da pojam veteranskog stabla treba razlikovati od pojma “prastaro” ili “drevno” stablo (engl. Ancient tree). Prastaro ili drevno stablo može, ali ne mora biti veteransko stablo, dok veteransko stablo nije nužno staro stablo. Veteransko stablo može biti i mlađe stablo manjeg promjera debla u usporedbi s prastarim stablima, ali ga karakteriziraju značajke poput truleži debla, grana i korijena, prisutnost plodišta gljiva ili čak mrtvo drvo te šupljine. Takve osobine čine stablo idealnim staništem za rijetke organizme. Drugim riječima, stablo ne mora biti stoljetno da bi pokazivalo veteranske karakteristike. Pod utjecajem okoliša, prirodnih oštećenja ili aktivnog upravljanja, stablo može razviti značajke starijih stabala u mlađoj dobi.

Dob u kojoj stabla postaju veteranskim stablima ovisi i o njihovoj vrsti. Na primjer, brzo rastuće vrste poput breze ili vrbe mogu razviti veteranske karakteristike već u dobi od 150 godina, dok dugovječnije vrste poput hrasta u toj dobi obično još nisu dosegle starost potrebnu za veteransko stablo.

Veteranska stabla se mogu razvijati pojedinačno ili u skupinama. U Hrvatskoj se obično nalaze kao samostalna stabla. Također, mogu se pronaći u šumama, gradskim i ruralnim parkovima te u privatnim dvorištima. Pojavljuju se u raznim oblicima, uključujući i polardirana (šubarena) stabla, a o tome ćemo više pisati u nekom od budućih blogova.

Karakteristike veteranskih stabala uključuju umjeren do loš vitalitet, prisutnost nefunkcionalnog tkiva, rezignaciju (smanjenje) krošnje, visoku kolonizaciju gljiva ili trulež srži te visoku ekološku vrijednost. Stoga su veteranska stabla iznimno osjetljiva na značajne ekološke promjene u svom staništu (Drvodelić, 2022).

Zašto su veteranska stabla važna? Postoji nekoliko ključnih razloga:

Ekološka važnost: Veteranska stabla igraju ključnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti u šumskim i urbanim ekosustavima. Ona služe kao stanište za rijetke gljive, beskralježnjake, lišajeve, mahovine, ptice, šišmiše i mnoge druge organizme.

Kulturno-povijesni značaj: Veteranska stabla često su povezana s povijesnim događajima ili poznatim osobama te imaju kulturnu vrijednost kao simboli prošlih vremena.

Genetski fond: Veteranska stabla mogu biti potomci jedinki formiranih nakon posljednjeg ledenog doba te sadržavati genetski materijal koji može biti ključan za razvoj novih sorti stabala otpornih na bolesti.

Proučavanje klimatskih promjena: Analiza godova debla može pružiti informacije o povijesnim lokalnim klimatskim promjenama, što je od iznimnog značaja za znanstvene istraživače.

Prikaz povijesti zemljišta: Veteranska stabla često otkrivaju informacije o povijesti korištenja zemljišta. Na primjer, šubarena stabla vrbe mogu ukazivati na nekadašnje rijeke koje su presušile.

Kronološki slijed starenja stabla
Kronološki slijed starenja stabla

Kada govorimo o području Europe, najviše je veteranskih stabala u Velikoj Britaniji, no najpoznatija je  tisa u crkvenom dvorištu Much Marcle u Herefordshireu u Belgiji, koja je stara više od 1500 godina i ima opseg od 9,52 metra. Ona predstavlja izuzetan primjer veteranskog stabla s bogatom poviješću i posebnim značajkama.

Veteransko stablo tise u crkvenom dvorištu Much Marcle u Belgiji
Veteransko stablo tise u crkvenom dvorištu Much Marcle u Belgiji

Važno je napomenuti da je za očuvanje veteranskih stabala potrebno primijeniti posebne mjere sigurnosti za posjetitelje ili prolaznike koji se kreću u njihovoj blizini. Uvijek je najbolje konzultirati se s certificiranim stručnjacima za veteranska stabla prilikom planiranja mjera zaštite. Ograda oko stabala i fotografiranje iz udaljenosti mogu biti korisni preventivni koraci kako bi se osigurala sigurnost i očuvanje tih dragocjenih prirodnih resursa.

Na kraju, veteranska stabla su ne samo ekološki važna, već i izrazito zanimljiva iz estetskog i kulturnog aspekta. Ona inspiriraju legende, folklorne priče, služe kao kulise povijesnih i kulturnih događanja, te često služe kao motiv umjetnicima.

Skip to content