Skip to content

Preporučene specifikacije sadnica prije pravilne sadnje – prostor, tlo i kvaliteta, 25. dio

25. siječnja 2024.

Prije nego što otvorimo temu postupka pravilne sadnje stabala, u ovom nastavku podijelit ćemo s vama ključne smjernice iz Europskih arborikulturnih standarda čijim pridržavanjem se sprječavaju  nepovoljne posljedice nakon sadnje i potiče zdrav razvoj stabala u budućnosti.

U Europskom arborikulturnom standardu za sadnju pronalazimo specifične preporuke i detaljne smjernice koje obuhvaćaju prostorni razmještaj, tip i sastav tla, kvalitetu sadnica te druge važne aspekte. Sve ove informacije su od ključne važnosti kako bi se osigurala pravilna sadnja i održiv razvoj stabala.

Prostorni razmještaj sadnje stabala

Prilikom planiranja sadnje, važno je održavati odgovarajući razmak između manjih sadnica, prilagođen ciljanim dimenzijama krošnje zrelog stabla iste vrste. U slučaju gušće sadnje, nužno je provesti češće radove njege kako bi se očuvala zdrava stabla u budućnosti.

Važno je uzeti u obzir i dubinu ukorjenjivanja korijena koja ovisi o vrsti, veličini i starosti stabla. Poželjan razmak između kraja razvijenog korijenskog sustava odraslog stabla i same infrastrukture (građevine, ograde, komunalija) obično iznosi od 0,5 – 1,5 m kako bi se u budućnosti izbjegao sukob između korijenskog sustava i instalacija.

Tip i sastav tla za sadnju stabala

Analiza tla prije sadnje je ključna kako bi se odredila vrsta tla i njegove karakteristike poput drenaže, zadržavanja vode i hranjiva. Vrste tla su glina, ilovača, pijesak i treset. Za tlo niže kvalitete koje je zbijeno ili siromašno hranjivima, potrebno je poboljšanje uvjeta prije same sadnje.

Kvaliteta sadnica stabala

Prema Europskom arborikulturnom standardu preporuča se sadnja sadnica manjih dimenzija (poželjno od 12-16 cm opsega stabljike na visini 1 metar od tla).

Takva stabla:

–              manje pate od šoka sadnje,

–              zahtijevaju manje intenzivno i kraće razdoblje naknadne njege,

–              brže će nastaviti rasti,

–              pokazuju manji gubitak kvalitete povezane s njihovim postupanjem u rasadniku,

–              bolje se prilagođavaju lokalnim uvjetima okoliša

Kada se želi odmah postići vizualni dojam, može se dati prednost većim dimenzijama sadnica, no ona će zahtijevati dulje razdoblje održavanja (aklimatizacije) za ukorjenjivanje i normalan rast.

Bitna obilježja stabala adekvatnih za sadnju:

–              Stabljika isporučene sadnice mora biti čvrsta

–              Stabljika ne smije imati modrice, otvorene rane ili bilo kakva druga oštećenja.

–              Sva isporučena stabla trebaju biti neorezana. Orezivanje se provodi po potrebi u slučaju oštećenja na granama

–              Svi povijesni rezovi trebaju biti okruženi kalusom (zacijeljeni).

–              Na podzemnim i nadzemnim dijelovima sadnice ne smiju biti bolesti i štetnika.

–              Krošnja mora biti uravnotežena, vrat korijena (zona između korijena i stabljike) ravan i neoštećen. Korijenski sustav mora imati strukturno i fino korijenje bez nepravilnog razvoja i oštećenja.

–              Dimenzije korijenskog sustava trebaju proporcionalno odgovarati dimenzijama nadzemnog dijela.

–              Ako je korijen baliran, bala mora biti omotana čistom jutom ili sličnim potpuno biorazgradivim materijalom. Žičanu košaru kojom je omotana bala potrebno je maknuti ako nije razgradiva.

–              Korijen u kontejnerima (posudama) ne smije prerasti njihov volumen, u suprotnom dolazi do uvijanja i kružnog oblika korijena koji se kod sadnje treba sanirati (porezati).

Porijeklo sadnica

Prilagodljivost sadnice lokalnim uvjetima ovisi o genetici i uvjetima okoliša u rasadniku. Što je stablo mlađe, lakše će se prilagoditi okolini. Preporučuje se sadnja stabala iz rasadnika sličnih ekoloških uvjeta koji prevladavaju na mjestu sadnje. Također, orijentacija sadnica prema stranama svijeta u rasadniku pomaže u izbjegavanju oštećenja od sunca ili mraza, pa položaj sadnice na mjestu sadnje treba biti istovjetan onome u rasadniku.

U sljedećem blogu istražit ćemo namjenu i specifikacije sadnica u različitim prostorima poput drvoreda, parkova i otvorenih površina. Budite s nama!

Skip to content