Skip to content

Dobrobiti stabala u urbanim sredinama, 9. dio

31. kolovoza 2023.

U urbanim sredinama, bilo da se nalaze u parkovima, drvoredima ili kao soliterna stabla, prisutnost stabala i šuma pruža raznovrsne koristi koje sežu daleko izvan estetskog ugođaja. Bez obzira je li riječ o velikim šumskim kompleksima ili pojedinačnim stablima, dobrobiti koje pružaju su višestruke i osjećaju se na lokalnoj i globalnoj razini.

Dobrobiti koje na globalnoj razini pružaju veliki šumski kompleksi nazivamo općekorisne funkcije šuma (OKFŠ). Kvaliteta zraka u urbanim sredinama koje se nalaze u blizini takvih šuma daleko je viša, a klima ugodnija. Osim lokalnom stanovništvu, korisne su brojnim planinarima, šetačima i drugima koji biraju boravak u prirodi. Veliki šumski kompleksi često su zaštićeni kao nacionalni parkovi, rezervati ili drugo.

Stablo u vašoj ulici, kraj zgrade, na gradskom trgu ili u parku od neizmjerne je važnosti. Kako bismo u potpunosti razumjeli zašto je to tako, promotrimo prvo koje su to opće korisne funkcije šuma:

Zaštita od erozije, bujica i poplava: Stabla smanjuju rizik od erozije tla te sprječavaju bujice i poplave tako što usporavaju protok vode i drže tlo na mjestu.

Utjecaj na vodni režim i hidroenergetski sustav: Stabla reguliraju količinu vode u tlu što pozitivno utječe na vodne resurse i hidroenergetski sustav.

Utjecaj na plodnost tla i poljoprivredu: Listopadna stabla, primjerice, otpadnutim lišćem obogaćuju tlo hranjivim tvarima i čine ga plodnijim.

Utjecaj na klimu: Šume apsorbiraju CO2 i pridonose smanjenju stakleničkih plinova, čime doprinose borbi protiv klimatskih promjena.

Zaštita i unaprjeđenje čovjekova okoliša: Stabla filtriraju zrak i smanjuju prisutnost onečišćivača, čime poboljšavaju kvalitetu zraka u urbanim sredinama.

Stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere: Fotosinteza kroz koju stabla proizvode kisik ključna je komponenta održavanja zdravog okoliša.

Rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija: Šume su mjesto za opuštanje, rekreaciju, turizam, pozitivno utječu na mentalno i fizičko zdravlje ljudi.

Utjecaj na faunu i lov: Šume pružaju stanište i hranu za mnoge vrste životinja te igraju važnu ulogu u očuvanju bioraznolikosti.

Šumska stabla su najveći pročišćivači voda i zraka jer listovi na sebe vežu suho i mokro taloženje. Ublažavaju učinke štetnog UV zračenja i najveći su proizvođači kisika. Šume su mjesta za hodanje, trčanje, vožnju biciklom i druge oblike rekreacije. 

A koje nam dobrobiti donose stabla u našoj neposrednoj blizini, u gradu gdje živimo?

U urbanim sredinama, parkovi, drvoredi i soliterna stabla imaju ključnu ulogu u oblikovanju okoline i poboljšanju kvalitete života građana. Evo nekoliko ključnih dobrobiti stabala u urbanim sredinama:

Pročišćavanje zraka: Osim što proizvode kisik potreban za disanje, stabla u tom procesu apsorbiraju CO2 iz atmosfere čime pridonose ublažavanju klimatskih promjena.

Regulacija temperature: Stabla pružaju hlad i smanjuju tzv. efekt urbanog toplinskog otoka, što pomaže u održavanju ugodne mikroklime. Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agriculture Organization of the United Nations) smatra da je strateškim prostornim razmještajem stabala u urbanim sredinama moguće smanjiti temperaturu zraka za 2 °C do 8 °C.

Smanjenje potrebe za klima uređajima i grijanjem: Pravilnim razmještajem stabala oko stambenih zgrada smanjuje se potreba za rashlađivanjem prostora i do 30%, a 20 do 50% smanjuje se potrebna količina energije za grijanje.

Estetska vrijednost: Stabla doprinose ljepoti urbanog krajolika te povećavaju estetsku vrijednost okoline. Prema izvoru FOREST ASSESSMENT, MANAGEMENT AND CONSERVATION DIVISION, 2017., okoliš uređen stablima može povećati vrijednost nekretnine i do 20%.

Poboljšanje mentalnog zdravlja: Boravak u zelenom okruženju dokazano pozitivno utječe na mentalno i fizičko zdravlje, smanjuje stres, podiže raspoloženje te daje energiju.

Povećanje bioraznolikosti: Urbanim sredinama dodaju važan ekološki element te pružaju stanište za razne biljne i životinjske vrste.

Zaključno, prisutnost stabala u urbanim sredinama donosi širok spektar koristi koje doprinose boljem životnom okruženju za građane. Osim estetske vrijednosti, stabla imaju ključnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže i zdravlja ekosustava. Kroz proces fotosinteze, ona proizvode kisik i apsorbiraju CO2, čime pridonose borbi protiv klimatskih promjena i poboljšavaju kvalitetu zraka. Reguliranje temperature i smanjenje potrebe za klima uređajima dodatno doprinose energetskoj efikasnosti i smanjenju troškova. Estetska vrijednost stabala obogaćuje urbanu scenografiju i čini okolinu ugodnijom za boravak. Njihova uloga u poboljšanju mentalnog zdravlja građana, kao i podrška bioraznolikosti, dodatni su faktori koji čine stabla neprocjenjivim resursom za urbanu zajednicu. Sve ove dobrobiti ukazuju na potrebu očuvanja i sadnje stabala u urbanim sredinama kako bi se osigurala održiva budućnost i bolji životni uvjeti za sve.

Skip to content