Skip to content

Certifikati i kvalifikacije za njegu stabala priznati u Europi i Hrvatskoj, 20. dio

1. prosinca 2023.

Danas u svijetu postoje brojne organizacije čiji je zadatak istraživati, unaprjeđivati i primjenjivati znanstveno utemeljene radnje na stablima koje su izvedive i primjerene za stabla i njegov okoliš, a što je potvrđeno u praksi.

Kao nastavak na temu prethodnog bloga, u ovom blogu bit će navedeni neki od certifikata i kvalifikacija za njegu stabala s kojima se možemo susresti i u Hrvatskoj. Priznatim certifikatima u arborikulturi u Hrvatskoj temelj su certifikati vanjskih organizacija.

Najčešći i jedini certifikati vezani za njegu stabala priznati u Europi i Hrvatskoj su European Tree Worker – ETW, European Tree Technician – ETT i VETcert čije značenje će u ovom blogu biti detaljnije opisano. To su priznati certifikati Europskog vijeća za arborikulturu (EAC – European arboricultural council).

Uz ove rangirane certifikate postoje brojni certifikati koji se tiču poslova i radnji oko stabala, a neki od njih su certifikat – penjačka tehnika uz pomoć užeta razina A, certifikat – rukovoditelj hidraulične platforme, certifikat – ovlašteni stručnjak za stanišne strukture na stablima, certifikat – ispitivanje strukture drva stabala (rezistografija), certifikat – ispitivanje stabilnosti stabla uz pomoć metode poteznog testa, certifikat – specijalist za veteranska stabla (konzultantski  i/ili praktični stupanj) i još mnogi drugi certifikati.

Stjecanje nekih od ovih spomenutih certifikata omogućeno je u Hrvatskoj, dok se većina certifikata ipak treba polagati van granica u Europskim zemljama.

Certificirani European Tree Worker – ETW

U ovom blogu najviše ćemo se baviti objašnjenjem kvalifikacije za European Tree Worker-a – ETW s kojom se može pohvaliti i naše komunalno poduzeće Parkovi d.o.o. čiji jedan djelatnik posjeduje certifikat za ETW.

ETW – Europski njegovatelj stabala obavlja operacije na stablima s ciljem održavanja stabala zdravim i sigurnim. Oni djeluju na temelju znanja i vještina iz područja arborikulture i uzimaju u obzir pitanja očuvanja, zaštite okoliša i sigurnosnih propisa. Poslovi njegovanja stabala zahtijevaju temeljitu i visokokvalificiranu obuku s posebnim fokusom na sigurnost na radu.

ETW stručnjak stjecanjem certifikata kompetentan je za održavanje urbanih stabala uzevši u obzir zdravstveno stanje stabala, ali i sigurnost ljudi i imovine koji ga okružuju. Cilj održavanja su zdrava, sigurna i estetski poželjna stabla koja se ostavljaju u naslijeđe budućim generacijama. Za ovu vrstu posla potrebno je dobro vladanje tehnikama rezidbe stabala, podupiranja i rušenja urbanih stabala, dobro poznavanje općih vještina u arborikulturi i poznavanje tehnika pristupa stablima uz stalno poštivanje i provođenje sigurnosti. Obuka ETW-a pokriva opća znanja iz područja arborikulture, biologije i mehanike (statike) stabala. Rad na stablima zahtijeva visoku tehničku i fizičku osposobljenost, kao i posebnu i sveobuhvatnu obuku u različitim tehnikama koje se razvijaju, posebno u pogledu zaštite na radu.

U Hrvatskoj je izobrazbu nekolicine certificiranih ETW stručnjaka omogućila Hrvatska udruga za arborikulturu (HUA) sa suradnicima (EAC). HUA je 2014. godine osigurala tečaj za ETW-a gdje je EAC (Europsko vijeće za arborikulturu) pojedincima koji su položili ispit dodijelio certifikat i profesionalnu iskaznicu o stjecanju stručne kvalifikacije E-Tree-Worker-a što se priznaje u EU, SAD-u i još mnogim zemljama svijeta.

Detaljnije o tečaju koji omogućava ETW izobrazbu možete pročitati na poveznici http://www.hua.hr/vijesti.aspx?id=34 .

Također, HUA je 2014. godine održala stručni tečaj iz arborikulture „Prosudba zdravstvenog stanja i statike stabla“ za osobe koje obavljaju nadzor ili rukovode radovima sadnje, njege, zaštite i kontrole stabala u urbanom prostoru te za rukovodeće projektantske djelatnike. Prosudba zdravstvenog stanja temeljila se na vizualno kontrolnoj metodi. Cilj tečaja bio je upoznati rukovodeći kadar komunalnih i drugih poduzeća s time kako upravljati urbanim stablima te je polaznicima izdana Potvrda koja je slična, ali nije ravnopravna s certifikatom ETW-a.

Certificirani European Tree Technician

ETT –  Europski tehničar za stabla definira se kao osoba zaposlena u nižem ili srednjem menadžmentu ili koja preuzima nadzornu ulogu u arborikulturi.

Osobito djeluju na temelju aktualnih najboljih praksi u arborikulturi, očuvanju bioraznolikosti, zaštiti okoliša i sigurnosti na radu. Njihovo područje kompetencije također će uključivati tehnička znanja, organizacijske i nadzorne vještine.

Certificirani stručnjak za veteranska stabla – VETcert

Upravljanje veteranskim stablima zahtijeva veliku vještinu i znanje i a certifikacija VETCert je način da se najvještiji izvođači istaknu iz gomile. Paneuropska shema certificiranja VETcert razvijena je za stručnjaka za veteranska stabla na dvije razine: praksi i savjetovanju.

Kako bi se postalo VETcert certificirani stručnjak za veteranska stabla, potrebno je imati preduvjetnu razinu kvalifikacije i iskustvo te pokazati znanje i vještine na razini minimalnih standarda kako je navedeno u VETcert standardnom dokumentu za relevantnu razinu.

Kako bi se dokazalo kandidatovo znanje, vještine i iskustvo stečeno obukom i radnim iskustvom kandidata, certifikacijski centar će ponuditi ispit za kandidata na dvije razine, praktičkoj razini i konzultantskoj razini. Svaki ispit uključuje pismene dijelove i dio praktičnih vježbi.

 Mogućnost stjecanja ovog certifikata u Hrvatskoj ne postoji, ali hrvatski stručnjaci mogu ga položiti u drugim europskim zemljama koje omogućavaju izobrazbu za ovaj certifikat.

–              Certified Veteran Tree Specialist practical level (VETCert prac.)

–              Certified Veteran Tree Specialist consultant level (VETCert cons.)

Plan budućih nacionalnih certifikacija – Hrvatski certificirani arborist

Radnik na tlu – Osnovna certifikacija u kojoj se testiraju temeljna znanja iz arborikulture i urbanog šumarstva.

Penjač na stablo – Certifikacija koja ispituje mogućnosti kandidata u sigurnom i stručnom pristupu rada na stablu tehnikom penjanja uz pomoć užadi.

Uvjet je položen certifikat Hrvatski certificirani arborist – Radnik na tlu

Rukovatelj hidraulične platforme –  Certifikacija koja ispituje mogućnosti kandidata u sigurnom i stručnom pristupu rada na stablu korištenjem hidraulične platforme.

Uvjet je položen certifikat Hrvatski certificirani arborist – Radnik na tlu

Kontrolor stabala – Certifikacija koja ispituje mogućnosti kandidata u prikupljanju osnovnih podataka o stablu (bot. vrsta, dendrometrija) i utvrđivanje stanja vitaliteta, zdravstvenog stanja i stabilnosti stabla.

Uvjet je položen certifikat Hrvatski certificirani arborist – Radnik na tlu

Konzultant – Cetifikacija koja ispituje mogućnosti kandidata da obavlja stručne i savjetodavne poslove vezane uz zaštitu i njegu stabala, posebice onih koje rastu izvan šume.

Skip to content