Skip to content

Sve službe Parkova uskoro na jednoj lokaciji

7. veljače 2023.

Parkovi su prošle godine obilježili 70 godina rada, a sve naše službe još uvijek nisu objedinjene niti su u primjerenim prostorima. Zbog toga smo prošle godine započeli s izradom projektne dokumentacije za novu zgradu, za koju je ovih dana zatražena i građevinska dozvola. U prvom dijelu ove godine planiramo i raspisivanje javne nabave za radove izgradnje zgrade, koja će se graditi na parceli na kojoj se već nalazi gospodarska zgrada izgrađena 2009. godine.

Te 2009. godine dio službi Parkova uselio je u novu gospodarsku zgradu, neposredno uz crkvu Dobrog pastira. Tamo su smještene tehničke službe, računovodstvo, servis, skladište te garderobe za radnike. Na staroj lokaciji u Hallerovoj aleji 8 ostala je uprava, pogrebna služba, uprava groblja i cvjećarnica. Skladište ljesova i klesarska služba te skladišta drugog materijala nalaze se u sklopu kruga nekadašnjeg rasadnika. Tu je i prostor nekadašnje proizvodnje, u većem dijelu neiskorišten. Objekt u kojem nam se sada nalazi uprava Parkova i uprava groblja izgrađen je oko 1920. godine. Pogrebna služba smještena je u objektu koji je dijelom montažne, a dijelom armirano – betonske konstrukcije s krovištem od salonitnih ploča. U dvorištu se nalazi i cvjećarnica, kao poseban objekt. Neprimjereni su za obavljanje djelatnosti i energetski su neefikasni. Poslovanje na rascjepkanim lokacijama stvara nam operativne poteškoće i troškove održavanja ovako velikog, a neiskorištenog prostora i objekata koji zahtijevaju temeljniju rekonstrukciju.

Sve naše službe uskoro ćemo povezat na jednoj lokaciji. Pogrebna služba i uprava groblja imati će prostorije koje će strankama omogućiti da, u teškim trenucima u kojima dolaze, imaju privatnost i primjeren prostor. Uz novu zgradu u drugoj fazi planiramo izgradnju natkrivenog prostora koje bi bilo skladište robe i materijala te prostor za smještaj strojeva, priključaka i sl. Druga faza uključit će i izgradnju parkirališta za zaposlenike, kojeg nemamo, i za stranke.

I za same korisnike groblja ovo će biti bolje rješenje jer se preko puta ulaza u dvorište Parkova, gdje se planira gradnja nove zgrade, nalazi i srednji ulaz na groblje, a i sama lokacija buduće grobne kuće sada bi bila bliže službama groblja.

Pri projektiranju smo naglasak stavili na zaposlenike i naše stranke te na stvaranje prostora koji će povoljno utjecati na zdravlje i opću dobrobit čovjeka i okoliša. Cilj nam je da novom zgradom (i njezinim okolišem) damo doprinos održivoj i zelenoj budućnosti.

Izgradnju novih objekata planiramo financirati od prodaje nekretnine čk.br. 13156/2 ukupne površine 11.637 m², za koju je Skupština Parkova dala prethodnu suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za prodaju. Radi se o prostoru nekadašnjeg rasadnika koji je zbog postepenog smanjivanja obujma proizvodnje kroz godine sada neiskorišten. Proizvodnja u starim staklenicima koji se griju na plin i prije ovog povećanja cijena energenata nije bila isplativa. Zbog toga će se ovaj prostor prodati, od toga izgraditi objekti koji Parkovima trebaju za kvalitetnije obavljanje osnovnih djelatnosti a prodaja bilja i proizvodnja preseliti uz novi objekt, u plastenike koji su novijeg datuma i sada nam stoje neiskorišteni. U njima će se proizvoditi bilje za koje Parkovi imaju osigurano tržište i to takvo koje ne zahtjeva grijanje.

Iako je ponekad teško rastati se od višegodišnje tradicije, ne možemo i dalje živjeti u prošlosti. Moramo gledati unaprijed, u budućnost. Zadržavanje konkurentnosti i pružanje kvalitetne usluge građanima zahtjeva stalna ulaganja u znanje, ljude, radne prostore i tehnologiju i takva ulaganja obilježit će godine pred nama. Parkovi trebaju rasti i trebamo primjerene radne prostore sjedinjene na jednom mjestu kako bismo bili još kvalitetniji i fleksibilniji te kako bismo imali mogućnosti koje dosad nismo imali. I naši korisnici moći će sva svoja pitanja riješiti na jednom primjerenijem mjestu.

Skip to content