Skip to content

Dijelovi stabla i njihove funkcije, 2. dio

6. srpnja 2023.

Stablo se sastoji od tri osnovna dijela: korijena, debla i krošnje. Podzemni dio stabla je korijenski sustav, dok su deblo i krošnja njegov nadzemni dio.

Dijelovi stabla

Korijen se sastoji od stabilizirajućeg dijela koji služi za održavanje stabilnosti stabla te upijajućeg dijela koji apsorbira vodu i hranjive tvari iz tla. Sitno korijenje ili korijenove dlačice nalaze se na kraju stabilizirajućeg korijena i služe za upijanje vode i hranjivih tvari. Ovisno o vrsti stabla i ekološkim uvjetima, korijenski sustav može biti razgranat, površinski ili imati žilu srčanicu.

Zanimljivo je da postoje i zračni korijeni koji se javljaju kod određenih vrsta stabala. Oni rastu čak do pola metra iznad vode i tla i omogućuju opskrbu ostalog dijela korijenja kisikom koji se nalazi pod vodom. Taj korijen ima važnu funkciju prozračivanja jer inače bi korijenje u vodi patilo od nedostatka kisika.

Deblo povezuje korijen i krošnju stabla. Kroz deblo se provode voda i minerali od korijena do lista (proces nazvan transpiracija), kao i hranjive tvari od lista do korijena (asimilacija). Deblo ima ne samo provodne stanice, već i druge stanice koje pružaju mehaničku stabilnost i zaštitu (kora). Anatomska građa debla i grana je jednaka, samo su grane manjih promjera.

Krošnja se sastoji od debljih i tanjih grana, listova, cvjetova i plodova. Ona započinje kod prvog grananja. Provodni elementi iz korijena i debla nastavljaju se na grane i završavaju u listu. Krošnja može imati različite oblike ovisno o rasporedu grana. Primjerice, piramidalan oblik karakterizira jedna glavna provodnica i člankovito raspoređene postrane grane, dok je razgranati oblik karakterističan za većinu listopadnih stabala.

Vrste stabala prema obliku
Vrste stabala prema obliku

Listovi stabala imaju različite oblike ovisno o vrsti. Većina stablašica (listopadnih stabala i nekih četinjača poput ginka) ima plojku, bazu, peteljku i palistiće kao osnovne dijelove lista. Kod četinjača, list čine duže ili kraće iglice. Glavna funkcija lista je proizvodnja hranjivih tvari (šećera, ugljikohidrata) putem procesa fotosinteze. Listovi također mogu asimilirati razne tvari iz atmosfere i skladištiti ih u dijelovima stabla. Oblik lista karakterističan je za svaku vrstu i koristi se kao pokazatelj pri identifikaciji roda i vrste stabla.

Vrste listova
Vrste listova

Reprodukcijski organi stabla su cvjetovi i plodovi, koji su sastavni dio krošnje. Više o toj temi čitajte u idućem nastavku naših Arborističkih crtica.

Skip to content