Skip to content

Novosti o uređenju varaždinskog Gradskog groblja – uređeno 42. polje

3. siječnja 2024.

Tijekom protekle godine, posebnu pažnju posvetili smo uređivanju našeg groblja, preciznije 42. polja. Uredili smo glavne i sporedne staze, implementirali sustav odvodnje i drenaže te izgradili hidrantsku mrežu s odgovarajućom slavinom za vodu.
Dodatno, završili smo i radove na uređenju prostora za postavljanje koševa za smeće.
Poseban naglasak stavili smo na uređenje zelenila, pa je tako na spomenutom grobnom polju zasađena živica od graba. Ova biljna vrsta koristi se za stvaranje zelenih zidova u kombinaciji s forzicijom i tujom, a odabrana je sukladno Detaljnom planu uređenja za proširenje varaždinskog groblja.

Skip to content