Skip to content

U tijeku radovi na postavljanju ograde oko novog dijela groblja

11. prosinca 2023.

U tijeku su, i planiraju se završiti do kraja ove godine, radovi na postavi ograde duž cijele čestice groblja na novom dijelu. Staro groblje završava s 20-tim poljem. Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 16. rujna 2008. godine, donijelo je Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskoga groblja. Njime je predviđeno proširenje varaždinskog groblja na dodatnih 7,25 hektara, što je dovoljno za oko 4700 ukopa, zadovoljavajući tako odredbe Zakona o grobljima koje propisuju da se programom proširenja moraju obuhvatiti ukopi za vremensko razdoblje od najmanje 30 godina. Prema potrebama postepeno proširujemo groblje na novom dijelu te su do sada napravljena grobna polja i to: 21. do 36. te 41. i 42. Ograda se dovršava upravo na tom novom dijelu što će, vjerujemo, pridonijeti poboljšanju uvjeta na groblju i sigurnosti.

Skip to content