Skip to content

Objavljen javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Parkova d.o.o. javnim nadmetanjem

7. studenoga 2023.

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine Vrtni centar u ulici Gustava Krkleca 1, 42000 Varaždin, čk.br. 13156/2 k.o. Varaždin, ukupne površine 11637 m2, po početnoj cijeni od 175,00  eura/m2, ukupno 2.036.475,00 eura. Zainteresirani ponuditelji mogu prijavu za sudjelovanje na javnom nadmetanju poslati preporučenom poštom ili osobno na adresu Parkova d.o.o. Varaždin, adresa Hallerova aleja 8, s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ – ne otvaraj“ . Rok za podnošenja prijava je 07. prosinca 2023. godine do 14:30 sati. Javno usmeno nadmetanje će se održati 11. prosinca 2023. u 13:00 sati u prostorijama Parkova d.o.o. Varaždin, Hallerova aleja 8.

Potpuni tekst javnog natječaja preuzmite ovdje https://www.parkovi.eu/natjecaj/javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnine-u-vlasnistvu-parkova-d-o-o-javnim-nadmetanjem/ .

Skip to content