Skip to content

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju hale za smještaj strojeva i opreme za potrebe Parkova d.o.o.

Datum objave: 12 srpnja, 2023. godine

Detalji natječaja:

Skip to content